Trường MN Xuân Hồng đã liên kết với Trung tâm Anh Ngữ Sunflower để bố trí giáo viên của trung tâm về dạy tiếng Anh cho trẻ từ 3 - 6 tuổi.