Vào giờ hoạt động chơi ngoài trời, trẻ lớp 3- 4 tuổi B được tự tay mình pha những cốc nước chanh thật hứng thú.