Tháng 8-2021 các giáo viên đã nêu cao ý thức tự học, 100% giáo viên đăng ký học ọnile học phương pháp mới Setam, Các giáo viên đã nắm bắt và ứng dụng vào thực tế năm học 2021-2022 một cách linh hoạt. Hoạt động "Tạo hình" của cô trò  lớp 4 tuổi A  ...