GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN XUÂN HỒNG LAO ĐỘNG PHONG QUANG TRƯỜNG LỚP ĐÓN CHÀO NĂM HỌC MỚI 2022-2023

                  Khởi đầu cho năm học mới 2022-2023, các cô giáo trường MN Xuân Hồng hăng say lao động, vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp và thân thiện để chuẩn bị đón các bé vào trường.