Chi bộ trường mầm non Xuân Hồng tiến hành thực hiện chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

         Thực hiện kế hoạch số 40-HD/BTGTU chiều ngày 25/5/2022 chi bộ trường Mầm non Xuân Hồng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa". Tham dự buổi chuyên đề có tất cả các đồng chí trong cấp ủy chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên 17/20 người. 

      Buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

     + Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò phê và tự phê của Đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ trong sinh hoạt chi bộ. 

      + Vai trò nêu gương của cán bộ, công chức và đảng viên. 

      + Những tồn tại hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

       Buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”  diễn ra sôi nổi, cởi mở với nhiều ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho cấp uỷ và từng đảng viên. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của mỗi đảng viên trong chi bộ được đề cập và tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.  Việc “Tự soi, tự sửa” được xem là giải pháp tạo nên hiệu quả “kép” vừa nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ. Từ đó quyết tâm tự sửa, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Qua đó, chất lượng đảng viên được nâng cao, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở chi bộ như Bác Hồ từng nói: “Đảng viên tốt thì chi bộ tốt”./.

                                                                                 Sau đây là một số hình ảnh trong buổi chuyên đề:

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phan Thị Lung